Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan
Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun Anggaran 2022

Dalam rangka persiapan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan Tahun 2022,Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah melalui Sub Direktorat Bina Guru dan TenagaKependidikan MI dan MTs akan menyelenggarakan kegiatan “Koordinasi Pelaksanaan PendidikanProfesi Guru (PPG) dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun Anggaran 2022 pada: […]